Kontakt
Gdańsk ul. Stanisława Wyspiańskiego 28/2
hello(m)tusztusz.com
Tel: +48 794 136 133

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez MarketingAD z siedzibą w Gdańsku ul. Stanisława Wyspiańskiego 28/2, właściciela strony TuszTusz.com (dalej także jako: TuszTusz). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu. Administratorem danych osobowych jest MarketingAD z siedzibą Gdańsku ul. Stanisława Wyspiańskiego 28/2 NIP: 5842454158 (dalej także jako: MarketingAD).

 

Zasady ochrony danych osobowych

1. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2. Przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel.

3. Dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,

4. Dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),

5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.


6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Taranko (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane

1. Udostępnione przez klientów dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania umowy pomiędzy właścicielem serwisu TuszTusz.com a Użytkownikiem serwisu – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

2. Celem jest marketing produktów i usług właściciela serwisu TuszTusz (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

3. Odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularzy umieszczonych na stronie serwisu.

4. Dane przetwarzane są również w celach statystycznych.

 

Zabezpieczenie danych

1. TuszTusz.com zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 

W naszym serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

1. imię i nazwisko – podczas składania zamówienia lub wysyłania zapytania ofertowego, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu.

2. Adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru.

3. Nr telefonu, adres email, adres strony internetowej – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zamówień, zleceń lub przedstawienia oferty na przesłane zapytanie ofertowe.

4. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych).

5. Strona TuszTusz stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które TuszTusz dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych.

 

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

1. Przetwarzamy dane tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa).

2. W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

 

Prawa użytkownika

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów oferowanych przez TuszTusz jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do TuszTusz w drodze pisemnej lub emailem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez TuszTusz. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo żądania sprostowania danych i prawo do usunięcia danych z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Używamy plików cookies. Zapoznaj się z